Mange nyheter på 30 minutter

Ny funksjonalitet og et blikk på tilknyttede tjenester leveres som egne tjenester med ferdiglaget intelligen er to av emnene Fredrik Sætre tar for seg når han starter DynUg-webinaret for Finance, Supply-Chain og Project Operations med et nyhets-overblikk.

Les mer

Skatteetaten ønsker din hjelp

Er du partner og leverer egne fagsystemer til Microsoft Dynamics? Den 1. januar 2022 lanserer Skatteetaten en ny mva-melding med nytt format. Nå ønsker de tilbakemeldinger om det er behov for endringer i det tekniske grensesnittet i Microsoft Dynamics.

Les mer