Meld deg inn i Common Norge / DynUG

Organisasjonsnummer*:
Navn på virksomhet*:
Fornavn*:
Etternavn*:
Stilling*:
Adresse*:
Postnummer*:
Poststed*:
E-post*:
Mobiltelefon*:

Vervet av forhandler (i så fall angi hvilken forhandler):

Hvor hørte du om DynUG Norge:

Antall ansatte:

(Før kun opp for ansatte i Norge dersom din virksomhet opererer i flere land)

Ny medlemsbedrift NOK 3 950,00Ny kontaktperson

Felter merket * er obligatorisk