Er du klar for den digitale transformasjonen?

IoT og digital transformasjon er to av de mest brukte buzz-ordene dette årtusenet. Men forstår vi egentlig konsekvensene for samfunnet og for norske bedrifter når den fysiske verden går online, alle forretningssystemer styres av kundenes data, og alt ligger i skyen?

Les mer

Store besparelser med vareheis-integrasjon

Ved å installere seks vareheiser har grossisten Motor Part halvert plassbehovet, plukker tre ganger så mange varelinjer i timen og har økt effektiviteten vesentlig. Peritus har sørger for integrasjonen mellom EPR-løsningen Microsoft AX og styringssystemet til vareheisene.

Les mer

Hva er risikoen når dataene er i nettskyen?

Microsoft Dynamics 365 er en av mange applikasjoner som nå leveres skybasert, men har du god nok kontroll på eierskap, sikring og tilgang til data i skyen? Seksjonssjef Bente Hoff i Nasjonal sikkerhetsmyndighet gir et overblikk over dagens risikobilde.

Les mer