Dataverse skal sikre datadreven teknologi

Innovasjon Norge er sparringpartner for norsk næringsliv og jobber for at flere bedrifter skal lykkes med bærekraftig vekst og eksport. Med Microsoft Dataverse som master for å samle og strukturere alle tjenester kan de bedre tilby rett tjeneste til rett kunde til rett tid.

Les mer

Rigget for en fremtid i skyen

Tradisjonsrike Ulstein Group har vært gjennom en omfattende omstilling med stort fokus på det grønne skiftet og bærekraft de siste årene. Dynamics 365 F&O er ett av verktøyene som åpner nye muligheter i en konkurranseutsatt bransje.

Les mer

Smartere og enklere samhandling i D365

Ny teknologi åpner stadig nye muligheter for effektiv samhandling i små og store organisasjoner. Context IQ er en funksjon som støtter arbeidet med innebygd AI og gjør det enkelt å dele informasjon i Dynamics 365, Office 365 og Teams uten omstendelig navigering.

Les mer

Deler erfaring på vårkonferansen

Tradisjonsrike Sparebanken Sogn og Fjordane har tatt i bruk Dynamics 365 for å gi kundene en bedre totalopplevelse og sørge for en enhetlig opplevelse for kundene uansett kanal. Det har også gitt muligheten til å vokse videre ut av nærområdet. I mai deler de erfaringer med DynUG.

Les mer